8 (8202) 28-46-47

г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 47

preodoleniecher@mail.ru

День знаний 2019

день знаний 1день знаний 2день знаний 3день знаний 4день знаний 5день знаний 6день знаний 7день знаний 8день знаний 9день знаний 10день знаний 11день знаний 12день знаний 13день знаний 14день знаний 15день знаний 16день знаний 17день знаний 18день знаний 19день знаний 20день знаний 21день знаний 22день знаний 23день знаний 24день знаний 25день знаний 26день знаний 27день знаний 28день знаний 29день знаний 30день знаний 31день знаний 32день знаний 33день знаний 34день знаний 35день знаний 36день знаний 37день знаний 38день знаний 39день знаний 40день знаний 41день знаний 42день знаний 43день знаний 44день знаний 45день знаний 46день знаний 47день знаний 48день знаний 49день знаний 50день знаний 51день знаний 52день знаний 53день знаний 54день знаний 55день знаний 56день знаний 57день знаний 58день знаний 59день знаний 60день знаний 61день знаний 62день знаний 63день знаний 65день знаний 66день знаний 67день знаний 68день знаний 69день знаний 70день знаний 71день знаний 72день знаний 73день знаний 74день знаний 75день знаний 76день знаний 77день знаний 78день знаний 79день знаний 80день знаний 81день знаний 82день знаний 83день знаний 84день знаний 85день знаний 86день знаний 87день знаний 88день знаний 89день знаний 90день знаний 91день знаний 92день знаний 93день знаний 94день знаний 95день знаний 96день знаний 97день знаний 98день знаний 99день знаний 100день знаний 101день знаний 102день знаний 103